Jak zmniejszyć zużycie energii w przepompowni ścieków oraz pozbyć się odorów?

PROBLEM

W przepompowni ścieków w Parowej (województwo dolnośląskie, powiat, bolesławiecki, gmina Osiecznica), wystę­pował problem zagniwania i powstawania odorów w kanalizacji tłocznej, który był szczególnie uciążliwych dla eks­ploatatora oraz okolicznych mieszkańców. Problematyczna przepompownia ścieków wyposażona jest w dwie pompy KRT F 80-251/172UG-S oraz KRT F 80-316/262UEG-S IE2 firmy KSB. Długość odcinka przewodu tłocznego:  6 925,5 m, średnica wewnętrzna rurociągu 90 mm. Przeprowadzono przedmuch 60 min. Ilość jednora­zowo wprowadzonego powietrza VP = 182 m3. Wykonywane są dwa przedmuchy na dobę.

1. Uproszczony profil rurociągu tłocznego DN110 P1 Parowa

ROZWIĄZANIE

BTS to system do napowietrzania i płukania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem, opartym na wypracowanym w licznych symulacjach innowacyjnym algorytmie pracy, modelującym przepływ i napowietrzanie ścieków w rurociągu oraz optymalizującym pracę przepompowni. Samo urządzenie zawierające m.in. odpowiednio dobraną sprężarkę mieści się w specjalnej zabudowie kontenerowej, która sytuowana jest w bliskim otoczeniu przepompowni.

Analiza wydajności pompowni w m. Parowa, do której wybrano jedną z pomp P2, wyka­zała znaczący wzrost średniej wydajności z poziomu 7,2 m3/h przed włączeniem BTS do wartości powyżej 16 m3/h, utrzymującej się nawet po 18 godz. od ostat­niego przedmuchu.

Uzyskano skrócenie czasu pracy poszczególnych pomp od 37,9 do 51,3% w skali miesiąca. Zysk energetyczny z takiej zmiany można przedstawić w postaci uproszczonej symulacji, bazując na uzyskanych wyni­kach. Przyjmując średni czas pracy dla obu pomp sprzed okresu współpracy pompowni ze stacją BTS, sumaryczne zużycie energii elektrycznej wyniosło 7 900 kWh/m-c. Dla poszczególnych pomp było to:

P1: 26 kW · 163,2 h = 4 243,2 kWh/m-c,
P2: 17 kW · 215,1 h = 3 656,7 kWh/m-c.

Dla układu współpracującego z systemem BTS uzy­skano przy skróconym czasie pracy pomp zużycie ener­gii:

P1: 26 kW · 79,5 h = 2 067,0 kWh/m-c,
P2: 17 kW · 133,5 h = 2 269,5 kWh/m-c.

Razem: 4 336,5 kWh/m-c. W tym przypadku należy jeszcze uwzględnić zużycie energii przez sprężarkę pra­cującą w BTS: 22 kW · 65 h = 1 430 kWh.

2. Miesięczny czas pracy pompowni w m. Parowa przed (styczeń-marzec) oraz po wprowadzeniu przedmuchu BTS (kwiecień)

W sumie miesięczne zużycie energii przez pom­pownię współpracującą z BTS wyniesie na poziomie 5 766,5 kWh.

Oszczędność energetyczna w skali miesiąca, to 2 133,5 kWh, natomiast w okresie jesienno-zimowym, kiedy można zmniejszyć ilość cykli przedmuchów, np. do jednego na dobę, wartość ta wzrasta do 3 563,5 kWh.

Podsumowanie

Zastosowanie Bezemisyjnego Transportu Ścieków (BTS) w kanali­zacji tłocznej o długości 7 km sprawiło, że oprócz głównego celu, jakim jest zapo­bieganie zagniwaniu ścieków uzyskuje się praktyczne oszczędności energii w pracy przepompowni. Cykliczne płukanie oraz napowietrzanie rurociągu tłocznego sprę­żonym powietrzem w systemie BTS pozwoliło na przywrócenie pierwotnej spraw­ności układu oraz energetyczną optymalizację pracy przepompowni ścieków.

Bezpłatna koncepcja

Zostaw swoje dane aby otrzymać bezpłatną koncepcję na analizę sieci kanalizacyjnej i plan wdrożenia. Zadzwoni do Ciebie nasz doradca i zada kilka pytań o kluczowe informacje potrzebne do doboru. Jeśli obawiasz się, ze będziesz musiał przygotować dużo danych, to jest minimum:

 • średniodobowy dopływ ścieków
 • profil rurociągu tłocznego

To byłoby mile widziane:

 • dostępna moc elektryczna na przyłączu
 • typ i charakterystyka pompy
 • dostępna retencja w przepompowni  mmmm.jpg

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Dowiedz się więcej o produkcie BTS Bezemisyjny Transport Ścieków, klikając tutaj.